Targ Konopny

Poniżej znajdziesz formularz zgłoszeniowy dla wystawców Targu Konopnego
Uwaga!
– Wyślij nam BARDZO DOBRE zdjęcie swojego produktu!
– Opisz swoją markę w jak najlepszy sposób!

Imię i nazwisko*

Nazwa marki*

Adres strony www*

Adres strony na facebooku*

Telefon*

Adres e-mail*

Profil*

Dane do faktury:*

Nazwa firmy (lub imię i nazwisko)*

Miasto*

Kod pocztowy*

ulica, nr budynku i lokalu*

NIP*

Krótki opis marki (maksimum 500 znaków)*

Zdjęcie wybranego produktu*
Packshot, lub zdjęcie z lookbooka, bez naniesionych grafik, UWAGA - maksimum 5 mb

Twoje stoisko*

Wybierz wielkość Twojego stoiska (ceny za dwa dni)*

Stoły i krzesła (więcej opcji można dodać przytrzymując CTRL)

Terminal płatniczy SumUp*
Chcę kupić NOWY, zbliżeniowy terminal SumUp.
Cena terminala: 199 zł (zamiast 299 zł).

Reklama mojego stoiska na drukowanej mapie Slow Weekendu*
Chcę wykupić reklamę informującą o promocjach na moim stoisku.
Reklama pojawi się na 10 tyś. egzemplarzy mapy, koszt 200 zł netto.

Pobór prądu*

Uwagi

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), którym jest Slow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-984 Warszawa, ul. Dzielna 60 dla celów organizacji imprezy pod nazwą Slow Weekend. Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji Slow Weekendu i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Slow Weekendzie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na Slow Weekend przez Slow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-984 Warszawa, ul. Dzielna 60, dla celów promocji i marketingu produktów i usług Slow Sp. z o.o., realizowanych przez Slow Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż wyrażenie powyższej zgody wiąże się z możliwością przekazywania moich danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych, którym jest Slow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-984 Warszawa, ul. Dzielna 60, na podstawie odpowiednich umów, w organizowaniu ww. akcji promocyjnych i marketingowych. Oświadczam także, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, a także o dobrowolności podania przeze mnie danych osobowych.

Uwaga! Wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Slow Weekendu.

Wszystkie zgłoszenia są poddane ocenie i selekcji.

UA-73418859-2